Dne 2. května 1939 se na tehdejším třetím kilometru připravované dálnice Praha-Brno konalo slavnostní zahájení celé stavby.