Dne 20. dubna 1945 zveřejnil pracovník americké výzkumné organizace NACA (obdoba dnešní NASA) aerodynamik Robert T. Jones svou teorii šípových nosných ploch vypracovanou s ohledem na překonání rázové vlny.