V Praze proběhl dne 3. září 1942 stanný soud s vedoucími představiteli pravoslavné církve, kteří pomáhali ukrývat v chrámu sv. Cyrila a Metoděje parašutisty účastnící se atentátu na Reinharda Heydricha. Soud proběhl v Petschkově paláci a jako jediný ze stanných soudů po atentátu z propagandistických důvodů aspoň náznakově připomínal skutečné soudní řízení.

O plánu uspořádat tento proces informoval zastupující říšský protektor Kurt Daluege již 14. srpna říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera, který tuto záležitost projednal s Hitlerem. Ten s procesem souhlasil s tím, že očekává tresty smrti.

K soudnímu projednání bylo vpuštěno 20 prověřených protektorátních novinářů, kteří v následujících dnech o procesu informovali v tisku. Soudu předsedal šéf pražského gestapa Hans Ulrich Geschke, žalobcem byl velitel III. oddělení gestapa SS-Hauptsturmführer Wilhelm Schultze a přísedícím šéf vyšetřovací komise atentátu na Heydricha SS-Hauptsturmführer Heinz Pannwitz.

Biskup pravoslavné církve Gorazd (obč. jménem Matěj Pavlík, nar. 26. 5. 1879), předseda sboru starších pravoslavné církve v Praze Jan Sonnevend (nar. 25. 12. 1880), kaplan pravoslavné církve dr. Vladimír Petřek (nar. 19. 6. 1908) a farář pravoslavné církve Václav Čikl (nar. 13. 1. 1900) byli odsouzeni k trestu smrti.

Zastřeleni byli 4. září 1942 ve 14 hodin (Gorazd, Čikl, Sonnevend) a 5. září 1942 ve 12 hodin (Petřek) na Kobyliské střelnici.


Pestrý týden č. 37/1942