Kvůli své agresi proti Finsku (zahájené 30. listopadu 1939) byl 14. prosince 1939 Sovětský svaz vyloučen ze Společnosti národů. Sovětský tisk tuto zprávu velmi posměšně komentoval. Společnost národů, kterou ve 30. letech opustila řada velkých států (v Evropě například Německo, Itálie, Španělsko), byla již zcela bezzubou organizací směřující k zániku.