Dne 5. září 1944 Sovětský svaz vyhlásil válku Bulharsku. Válečný stav ale neměl dlouhého trvání. Bulharsko, dosud stojící na straně Německa, se přidalo ke Spojencům a záhy vyhlásilo válku Německu.