Poté co se vyčerpaly německé pokusy o dobytí Moskvy, zahájila Rudá armáda posílená čerstvými jednotkami z Dálného východu 5. prosince 1941 u Moskvy protiofenzívu (celkem se jednalo o sedm souvisejících útočných operací tří sovětských frontů), při které do začátku ledna 1942 zatlačila německé síly až o 150-250 km na západ.