SSSR předal 26. června 1940 Rumunsku ultimátum, ve kterém požadoval odstoupení území Besarábie a Bukoviny. Zatímco Besarábie byla do konce první světové války součástí carského Ruska a SSSR nikdy její ztrátu neuznal, na Bukovinu neměl Sovětský svaz žádný „formální“ nárok a po protestech Němců se omezil jen na její severní část.