Německá hranice severozápadně od Poznaně - německy Posen - byla za útoku překročena vojsky 1. běloruského frontu, 1. ukrajinský front zcela vyčistil od německých vojsk slezskou průmyslovou oblast, čímž zbavil Třetí říši jedné z největších zbývajících průmyslových a surovinových základen.