V neděli 10. ledna 1943 zahájila sovětská vojska Donského frontu, pod velením generálplukovníka Konstantina Konstantinoviče Rokossovského u Stalingradu operaci Prsten (Операция «Кольцо»), finální ofenzívu proti obklíčeným jednotkám Osy. Dva dny předtím, 8. ledna, poslali Sověti Paulusovi výzvu ke kapitulaci, v níž slibovali lékařskou pomoc a potraviny. Paulus kapitulaci nepřijal.

Během operace Prsten bylo zajato 2500 důstojníků a 24 generálů 6. armády. Celkově bylo zajato více jak 91 000 vojáků a důstojníků Wehrmachtu. V důsledku operace kapitulovalo 20 německých divizí (14., 16. a 24. tankové, 3., 29. a 60. motorizované pěchoty, 100. Jäger, 44., 71., 76., 79., 94., 113., 295., 297., 305., 371., 376., 384., 389. pěší) a dvě rumunské divize (1. jízdní a 20. pěší).

Viz také: