Československá exilová vláda oficiálně prohlásila povstalce na Slovensku, vojenské jednotky i partyzánské oddíly, za součást československé armády.

Toto opatření jim mělo zajistit základní ochranu podle mezinárodního válečného práva. Zároveň je však zavazovalo dodržovat pravidla vedení války.