V odpoledních hodinách přeletěla frontové linie delegace vojenského ústředí odboje na Slovensku. Delegace, vedená zpravodajským důstojníkem npor. Koreckým, měla se sovětským velením v Moskvě dojednat koordinaci plánu protiněmeckého povstání na Slovensku.

O dva dny později, 4. srpna, ji následovala druhá, politická delegace vedená komunistickým členem Slovenské národní rady K. Šmidkem, se stejným cílem. Tato delegace navíc vezla i memorandum, ve kterém také ministr obrany slovenského státu, gen. Čatloš, navrhoval svou verzi protiněmeckého převratu.