Spojené velení britských a amerických vojsk ustavilo na Sicílii spojeneckou vojenskou vládu (AMGOT). V jejím čele stál britský generál Alexander a civilní administrativu převzal lord Rennell.