Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady zaslal 10. srpna 1939 Svazu nakladatelů a knihkupců první Seznam škodlivého a nežádoucího písemnictví, který obsahoval 744 titulů. Seznam byl postupně rozšiřován a na podzim 1940 v něm bylo uvedeno již 1352 českých a světových autorů s celkem 1894 tituly. Dalších 615 autorů bylo zakázáno úplně.

Zakázána byla zejména „díla židovských autorů a politických emigrantů, literatura zednářská, legionářská, socialistická a komunistická, ale také díla francouzských, anglických a ruských autorů, pokud to nebyli klasikové aspoň třicet let mrtví, všechna literatura astrologická...

Celkem bylo za okupace v knihkupectvích a knihovnách zabaveno více než 2,5 milionu knih.