Schválení tzv. Husárkova konečného programu pro budování čs. opevnění.

Po dvou předchozích opevňovacích programech Československa přijatých nejprve 12. prosince 1935 (1. program - přepokládal výstavbu pouze linií těžkého opevnění a to v pěti etapách) a poté 5. června 1936 (2. program - opět jen linie TO, ale s rozdělením jen do čtyř etap) byl jako definitivní 7. listopadu 1937 přijat návrh ŘOP označovaný po jeho řediteli, gen. Karlu Husárkovi, jako Husárkův konečný program. Náčelník hlavního štábu, gen. Ludvík Krejčí, program potvrdil 22. listopadu 1937.

Husárkův program byl časově rozdělen do čtyř etap. Poslední etapa měla být dle předpokladů ukončena nejpozději v roce 1951. V průběhu zhruba 15 let mělo být postaveno celkem 1276 těžkých a 15 463 lehkých objektů.