V době, kdy již vyprchávala patnáctiletá kontrola Společnosti národů nad Sárskem, se v této spolkové zemi konal plebiscit, v němž měli tamější obyvatelé rozhodnout o dalším osudu oblasti. Celkem 90,73 % voličů hlasovalo 13. ledna 1935 pro připojení k Německu, 8,86 % bylo pro zachování statu quo a pouze 0,4 % lidí favorizovalo připojení Sárska k Francii. Samotný akt připojení k Německu pak proběhl 1. března 1935.