Po urputných bojích o budovu Říškého sněmu, která sice již od požáru roku 1933 nesloužila svému účelu, ale německé obraně posloužila jako důležitý opěrný bod, vztyčili sovětští vojáci na střeše rudou vlajku. Následující den byla akce zopakována pro potřeby médií a výsledné snímky se staly symbolem nejen dobytí Berlína, ale také porážky nacismu.