Jednotky 1. gardové tankové armády překročily 17. července řeku Bug a vstoupily na území okupovaného Polska. 3. a 4. tanková armáda 1. ukrajinského frontu osvobodily město Zločev a vstoupily na území Polska. Moskvou prošlo v průvodu stráží 57 600 německých válečných zajatců, mezi nimiž byla řada německých generálů.