Téměř měsíc od zahájení Rižské útočné operace (14.9.1944) vojska 3. baltského frontu (velitel: gen. Ivan Maslennikov), ve spolupráci s vojsky 1. a 2. baltského frontu prorazila mezi německé jednotkami Skupin armád Sever (gen. Ferdinand Schoerner) a Skupiny armád Střed a 13. října obsadila hlavní město Lotyška, Rigu.

Po dobytí přístavu Memel (9. 10.) zůstala vojska Skupiny armád Sever odříznuta v oblasti Kuronska na břehu Baltu, kde se bránila až do konečné kapitulace Německa.