Říšský hlavní úřad bezpečnosti - Reichssicherheitshauptamt - RSHA vedený úředně Reinhardem Hyedrichem dostává nového šéfa - Ernsta Kaltenbrunnera.