Dne 27. prosince 1938 ministerstvo vnitra v českých zemích úředně rozpustilo Komunistickou stranu Československa, která měla již od 20. října 1938 pozastavenou činnost. Strana dále pokračovala v činnosti v ilegalitě a v Moskvě se ustavilo její zahraniční vedení.