Dne 17. srpna 1940 se sešel Expansion and Re-Equipment Policy Committee (Výbor pro rozvoj a vyzbrojování) a mimo jiné rozhodl o tvorbě dalších spojeneckých jednotek. Kromě již existujících čs. squadron číslo 310 a 311 měla přibýt nová stíhací squadrona s číslem 312; Poláci pak mimo stávajících šesti jednotek (č. 300-305) měli postavit další tři (č. 306-308).

Protože však rezervy Hurricanů neumožňovaly tvorbu nových jednotek ve velkém měřítku*, bylo rozhodnuto, že nové squadrony budou mít (alespoň zpočátku) poloviční stav a pouze jeden Flight. V případě čs. 312. squadrony pak skutečně do Duxfordu 5. září 1940 přijelo 14 pilotů (tabulkový stav činil 26 letců), na které od 31. srpna čekalo devět Hurricanů.


* Pro úplnost dodejme, že Hurricany byly potřeba pouze pro tři ze čtyř zamýšlených jednotek —určení 307. (polské) squadrony bylo noční stíhání a k tomu účelu dostala Defianty Mk.I.