Rozkazem Adolfa Hitlera byla německá skupina armád JIH rozdělena na skupinu armád A pod velením maršála Wilhelma Lista a skupinu armád B pod velením maršála Fedora von Bocka. Německá vojska toho dne překročila řeku Don a jednotkami 24. tankové divize XLVIII. tankového sboru vnikla do západní části města Voroněž.