V sobotu 7. března 1936 obsadily tři německé divize oblast Porýní, která byla versailleskou smlouvou v šířce 50 km od hranic demilitarizovaná. Přestože se Hitler později přiznal, že „nikdy neměl takový strach jako za porýnské akce“, západní velmoci však zůstaly rozpačité a k rozhodné akci se nezmohly.