Dne 26. listopadu 1941 bylo vydáno vládní nařízení o odevzdávání zvonů (č. 414/1941 Sb.). Všichni majitelé bronzových zvonů byli povinni je sejmout ze zvonic a odevzdat k roztavení pro válečné účely. Za nesplnění hrozila nejprve peněžitá pokuta a poté trest vězení. Vyjmuty byly z nařízení pouze zvony uložené v muzeích a zvony nutné k signálním účelům.

Celkem bylo v protektorátu zrekvírováno asi 10 tisíc zvonů o hmotnosti více než 1500 tun. V létě 1942 byly odvezeny do Německa, kde byly použity pro válečnou výrobu. Dalších asi 3-4 tisíce zvonů bylo odvezeno z území Sudetské župy. České země tak přišly zhruba o 90 % často historicky cenných zvonů.