Dne 14. listopadu 1940 zahájila řecká armáda velmi úspěšnou protiofenzívu proti italským jednotkám. Italové byli vyhnáni z Řecka, museli dokonce ustoupit do hloubky území jimi okupované Albánie. Řekové se zastavili až s příchodem mrazů.