Na letišti v Eastleigh vzlétl dne 5. března 1936 první prototyp stíhačky Spitfire (někdy se udává i 6. březen, resp. jako možné datum vzletu jsou v literatuře udávána obě data).* Stroj sériového čísla K5054 pilotoval Joseph „Mutt“ Summers. Spitfire se měl v budoucnu stát nejslavnější stíhačkou britského Royal Air Force.


* Zkušební pilot J. „Mutt“ Summers, OBE, má ve svém deníku uveden 5. březen, kdežto Jeffrey Kindersley Quill (později OBE, AFC, FRAeS), další tovární zkušební pilot, píše, že vzlet proběhl 6. března (z dosažitelných pramenů ovšem není jasné, zda-li se jedná o jediný zdroj uvádějící jako datum vzletu 6. března; problém data prvního vzletu Spitfiru tedy asi již zůstane nerozřešen, nicméně za asi nejvěrohodnější doklad lze považovat letový zápisník J. Summerse).

Replika prototypu K5054. Zdroj: Wiki Commons.