„Nezávislí rozhodčí“, ministři zahraničí Německa a Itálie, ve Vídni stanovili nové hranice mezi Československem a Maďarskem. Maďarsko tak získalo území jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi s více než milionem obyvatel, většinou maďarské národnosti.

Neplatnost arbitráže potvrdila v roce 1947 Pařížská mírová smlouva s Maďarskem.

Viz též Územní ztráty ČSR v roce 1938.