Tzv. „nezávislí rozhodčí“, ministři zahraničí Německa a Itálie Joachim von Ribbentrop a hrabě Galeazzo Ciano, ve Vídni 2. listopadu 1938 stanovili nové hranice mezi Československem a Maďarskem. Maďarsko tak získalo území jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi s více než milionem obyvatel většinou maďarské národnosti. Viz mapa západní a východní části Česko-Slovenska na podzim 1938.

Neplatnost arbitráže potvrdila v roce 1947 Pařížská mírová smlouva s Maďarskem.

Viz též Územní ztráty ČSR v roce 1938.