Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 se konala první schůze Národního shromáždění československého, jíž předsedal muž označovaný jako „vůdce národa“ a zároveň také první ministerský předseda Československé republiky, Dr. Karel Kramář, který při této příležitosti pronesl poměrně obsáhlý projev. Vyhlášena byla republikánská forma státu a následovala volba předsedy Národního shromáždění (zvolen poslanec Tomášek), složení slibů všech poslanců, také volba čtyř místopředsedů a v neposlední řadě slib šestnáctičlenné vlády nového středoevropského státu.

Externí odkazy: