První oficiální zprávu o evakuaci britského expedičního sboru z Dunkerque odvysílalo BBC až 30. května 1940, přestože operace již několik dní probíhala. Důvodem byla snaha „připravit“ britský národ na porážku, proto také byli žurnalisté 28. května svoláni do jednoho z londýnských hotelů a požádáni o zdrženlivost. Konečně již zmiňovaného 30. května v šest hodin večer mohli posluchači BBC slyšet následující slova:

Celou noc a celý den se domů vracejí neporažení příslušníci Britského expedičního sboru. Z mnoha zpráv o jejich příjezdu a rozhovorů s nimi je jasné, že ač se nevrátili s vítězstvím, vrátili se se slávou; že jejich morálka je vysoká jako vždy; že vědí, že nepotkali sobě nadřazeného a že dychtí jedině po brzkém návratu – jak sami žertují – „ke skutečnému pokecu s Němčoury“.

Dlužno dodat, že v době odvysílání této zprávy stanula na britské půdě zhruba jenom třetina britských a francouzských vojáků úspěšně evakuovaných z Dunkerque.