Dne 4. dubna 1946 úspěšně skončil elementární výcvik prvního poválečného turnusu pilotních žáků československého vojenského letectva.