Nový britský premiér, Sir Winston Churchill, pronesl svou první řeč v dolní komoře parlamentu 13. května 1940, kdy žádal poslance o vyslovení důvěry jeho nové vládě. Byl to první z jeho mnoha slavných projevů, který vstoupil do dějin především díky větě „I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.“ („Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot,“ byť do češtiny se to – zřejmě kvůli lepšímu rytmu – obvykle překládá jako „krev, pot a slzy“.)