Československý 2. pěší pluk (velitel plk. Jan Satorie), podřízený francouzské 239. lehké pěší divizi, poprvé zasáhl do ústupových bojů u města La Ferté-sous-Jouarre, kam dorazil 11. června. Pod palbou nepřítele vybudoval obranu na levém břehu řeky Marny a po celý den 13. června úspěšně bránil nepříteli překročit řeku. Němci však překročili Marnu v sousedním úseku a 2. pěší pluk měl spolu s francouzskými jednotkami (59. a 138. pluk) na toto předmostí večer zaútočit. Francouzi však místo útoku začali ustupovat a Čechoslováci se nedobrovolně stali zadním vojem divize. Při odpoutání od nepřítele měl pluk 63 nezvěstných (mrtvých, zajatých a snad i zběhů).

Nepřítelem byla německá 98. pěší divize, vyzbrojená namnoze československými zbraněmi a s výrazným podílem sudetoněmeckého mužstva.

Československý 1. pěší pluk (velitel plk. Jan Kratochvíl), podřízený francouzské 23. divizi, poprvé zasáhl do boje více na jih, na řece Grand Morin u města Coulommiers. Během budování obrany dne 13. června odrazil německý průzkum, ale protože francouzští ženisté nezničili mosty a nepřítel na několika místech překročil řeku, byl dán rozkaz k ústupu na novou obrannou linii. Odpoutání se neobešlo beze ztrát, pluk přišel o několik čet.


Viz též: Československé pozemní jednotky ve Francii 1940.