V ašském výběžku překročily první jednotky americké 3. armády předmnichovské západní hranice Československa.