Ve slovenském městě Topoľčany proběhl 24. září 1945 protižidovský pogrom vyvolaný fámami, že Židé chtějí zabrat klášterní školu, že zneucťují svaté obrazy a že židovští lékaři očkují děti injekcemi s jedem.

V Topoľčanech žilo před druhou světovou válkou asi 3200 Židů, z nichž holocaust přežilo pouze asi 500. Nenávistnou atmosféru proti nim po válce živili i arizátoři, kteří se za války zmocnili jejich majetku.

Během pogromu bylo zraněno 47 židovských obyvatel města, z nich 15 těžce. Na potlačení nepokojů musela místní bezpečnost povolat armádu, a to dokonce dvakrát - první posila 30 vojáků se totiž zčásti zapojila do bití Židů. Až po příchodu místního posádkového velitele škpt. Malára se 150 vojáky se podařilo několikatisícový dav rozehnat.