České město Proseč udělilo domovské právo německé spisovatelské rodině Mannových, která musela opustit Německo po nástupu nacistů. Dne 21. srpna 1935 Proseč udělila domovské právo Heinrichu Mannovi (bratr Thomase, 1871-1950), 1. srpna 1936 Klausi Mannovi (syn Thomase, 1906-1949) a 18. srpna 1936 Thomasi Mannovi (1875-1955), jeho manželce, synům a 20. března 1937 i jeho dceři Monice.

Domovské právo v některé z československých obcí bylo nutným předpokladem k udělení československého občanství. Heinrich Mann v roce 1935 žádal o udělení domovského práva nejprve „hlavní město“ sudetských Němců Liberec (Reichenberg). Liberecká radnice ale udělení domovského práva Mannovi odmítla.