Generál Augustin Malár, velitel východoslovenských divizí, jimž v povstaleckých plánech připadla důležitá úloha zajištění styku povstalců s Rudou armádou, odletěl do Bratislavy. Ve večerních hodinách pak v rozhlasovém projevu (společně s prezidentem Tisem) překvapivě vyzval své vojáky, aby se nepřidávali k povstání a spolupracovali s německou armádou.

Následující den opustil své vojáky i Malárův zástupce plk. Talský spolu s několika dalšími důstojníky štábu (avšak odletěli vyjednávat s velením Rudé armády). Východoslovenské divize tak na počátku Slovenského národního povstání zůstaly bez velících důstojníků, neschopné organizované akce proti Němcům.