Dne 2. srpna 1940 byla 311. (čs.) bombardovací squadrona přemístěna na letiště Honington v hrabství Suffolk, svou první válečnou základnu. Zde byla podřízena No. 3 Group Bomber Command RAF.

V čs. zdrojích je toto datum spojováno se vznikem „Třistajedenáctky“, v anglických se tomu tak stalo o čtyři dny dříve — 29. července 1940. Rozdíl je daný tím, že anglické zdroje za vznik jednotky považují rozkaz ke zformování, kdežto československé prameny kladou mezník na příjezd jednotky na svou první základnu.