Dne 29. února 1920 byla jako jeden z pilířů v Národním shromáždění československém (někdy také Revoluční národní shromáždění) přijata ústava nového samostatného československého státu.