Dne 30. srpna 1941 dosáhla vojska skupiny armád Sever řeky Něvy, čímž přerušila poslední železnici vedoucí do Leningradu. Obklíčení Leningradu ale ješte nebylo úplné: Rusům zbývaly pozemní trasy, které Němci odřízli až 8. září 1941.