Počínaje 22. říjnem 1940 byla 311. (čs.) bombardovací squadrona vyňata z operační činnosti. Důvodem byly vysoké ztráty, které v průběhu jedenácti operací dosáhly celé třetiny personálu. K obnovení činnosti došlo až v noci z 8. na 9. prosince 1940.

Přestože valná většina padlých a zajatých letců 311. squadrony připadá na zbytek války, takto vysoké ztráty za relativně krátké období se již neopakovaly.