Dne 1. září 1939 ve 4.45 ráno zahájila stará německá bitevní loď Schleswig-Holstein palbu na Westerplatte — poloostrov u přístavu ve svobodném městě Gdaňsk, kde sídlila polská vojenská posádka. I na jiných místech se do pohybu dala německá vojska a zahájila invazi do Polska — Fall Weiβ.

Současně v protektorátu zahájilo gestapo akci Albrecht der Erste (Albrecht I.) - preventivní zatýkání významných osobností českého národa, ať už se účastnili odbojového hnutí nebo ne. V podstatě šlo o braní rukojmích s cílem zastrašit českou společnost, která se mohla cítit vypuknutím války povzbuzena.

Viz také fotogalerie z tažení v Polsku.