Dne 21. srpna 1945 proběhla na Václavském náměstí v Praze slavnostní přehlídka čs. letců, kteří se o týden dříve vrátili z Velké Británie.