Odznak vyrobený k příležitosti předání plukovního praporu

Ve dnech 10. a 11. září 1938 došlo v historii československého opevnění k ojedinělé události. Hlučínský hraničářský pluk 4 obdržel jako první a zároveň poslední hraničářský pluk svou bojovou zástavu. Oslavy předání praporu byly dvoudenní. Přípravy na předání a přibití praporu na žerď proběhly 10. září a samotné předání 11. září. Pro útvar a celý region to byla velká sláva. Do Hlučína se sjeli vzácní hosté (zemský vojenský velitel div. gen. Vojtěch Boris Luža, ředitel opevňovacích prací div. gen. Karel Husárek a velitel 8. divize brig. gen. Jindřich Jiří Birula) a byly vyrobeny zvláštní poštovní razítka a slavnostní odznaky. Třebaže počasí ceremonii nepřálo, předal v neděli 11. září generál Luža před nastoupeným útvarem veliteli pluku bojový prapor na kterém bylo připnuto 11 stuh! Tato událost se v následujících kritických dnech bezesporu kladně projevila na morálce mužstva. Bohužel se z bojové zástavy neradovali dlouho. Po mnichovské dohodě a odstoupení pohraničí se jevila existence hraničářských útvarů jako zbytečná, a tak byl i hlučínský pluk rozpuštěn. Rozloučení s plukovním praporem se odehrálo přesně 3 měsíce po jeho získání, tedy 11. prosince 1938. Poté byl prapor předán Památníku osvobození.