Generál Alfred Jodl zastávající funkci náčelníka operačního štábu německých ozbrojených sil (OKW) předal v Obersalzbergu náčelníkovi generálního štábu finské armády generálu Heinrichsovi plán útoku proti SSSR - plán operace Barbarossa.