Po náročné tříleté rekonstrukci byl opět spuštěn orloj na Staroměstské radnici v Praze.

Výzdoba orloje byla zcela zničena a jeho mechanismus vážně poškozen dne 8. května 1945, během finálního útoku nacistických vojsk na Staroměstskou radnici, kde bylo jedno z center pražského povstání. Budovu radnice zapálilo německé dělostřelectvo a požár tehdy zničil mj. i dřevěnou konstrukci uvnitř radniční věže a vážně poškodil stroj orloje, který zůstal viset na pokroucených osách ciferníku.