Rozšíření fámy o německé kapitulaci mělo za následek vypuknutí spontánního protiněmeckého povstání v Přerově. Z ilegality vystoupil Revoluční národní výbor a na čas převzal kontrolu nad některými důležitými objekty (okresní úřad, nádraží, telegraf).

Povstání bylo do večera téhož dne potlačeno, asi 30 lidí na české straně padlo a 21 zajatých bylo následující den zastřeleno na cvičišti u Olomouce. Německé ztráty nejsou známy. V důsledku několikahodinového povstání byl na pár dní ochromen přerovský železniční uzel, což mnoha německým jednotkám znemožnilo včas ustoupit na západ a konec války je zastihl ještě v okolí Přerova.