Vzhledem k bížící se frontě zahájil francouzský odboj v Paříži povstání proti německým okupantům. Velitel německé posádky, gen. von Choltitz, neuposlechl Hitlerův rozkaz raději město do základů zničit než vydat nepříteli a 25. srpna kapituloval do rukou velitele blížící se francouzské 2. obrněné divize, generála Leclerca.