Německé 7. a 10. tanková divize obsazují na rozkaz k provedení akce LILA francouzský přístav Toulon, který je hlavní základnou válečného loďstva vichystické Francie. V reakci na toto porušení podmínek dohody o uzavření příměří Německa s Francií nařizuje admirál Jean de Laborde posádkám všech francouzských válečných lodí v tomto přístavu, aby své lodě potopily. V éteru se ozval smutně známý rozkaz: „Sabordez les navires! Sabordez!“

V důsledku tohoto rozkazu na dně spočinuly bitevní lodě DUNKERQUE, STRASBOURG, PROVENCE, těžké křižníky ALGÉRIE, COLBERT, DUPLEIX a FOCH, lehké křižníky LA GALISSONNIÉRE, MARSEILLAISE a JEAN DE VIENNE spolu s dalšími 30 torpédoborci, torpédovkami, 16 ponorkami a mnoha pomocnými loďmi — celkem 77 plavidel. Z přístavu se podařilo uniknout jen 4 ponorkám. IRIS byla internována v Barceloně; CASABIANCA, LE GLORIEUX a MARSOUIN dopluly do Alžíru.


Potápějící se válečné lodě u nábřeží de Milhaud v přístavu Toulon. Zleva bitevní loď Strasbourg, těžký křižník Colbert hoří a další těžký křižník Algérie a lehký křižník Marseillaise jsou zakryty dýmem.. Zdroj: Wiki Commons.