V lednu 1945 došlo k jedné z největších námořních katastrof v historii. Sovětská ponorka S-13 (kpt. Alexandr Ivanovič Marinesko) večer 30. ledna potopila německý parník Wilhelm Gustloff, na jehož palubě se z obklíčeného Gdaňsku do bezpečí plavili němečtí civilisté i vojenské osoby. V ledových vodách Baltského moře našlo smrt oficiálně 6050 lidí, ovšem toto číslo obsahuje pouze cestující zapsané na seznamech. Mimo nich vezl parník ještě tisíce dalších, podle některých odhadů zahynulo kolem 9400 lidí (z asi deseti a půl tisíce pasažérů).

Někteří revizionisté občas označují potopení parníku za válečný zločin, ale protože na palubě lodi byla instalována protiletadlová děla a Wilhelm Gustfloff nebyl označen jako sanitní loď (ačkoliv vezl mj. i raněné vojáky), šlo o legitimní vojenský cíl nepožívající ochrany mezinárodního práva.


Německá osobní loď Wilhelm Gustloff v roce 1939. Zdroj: Wiki Commons.