V policejní věznici gestapa v Malé pevnosti v Terezíně bylo 2. května 1945 na příkaz K. H. Franka popraveno 51 vězňů, které pražské gestapo pokládalo za zvláště nebezpečné. U jejich jména byla ve vězeňské knize uvedena poznámka "XYZ". Šlo o poslední popravu v terezínské věznici.

Původně bylo na seznamu osob určených k likvidaci asi 70 jmen, když však někteří z odsouzenců zaslechli zvenčí střelbu, pochopili, co se děje, a ukryli se mezi spoluvězni. Nalézt je v přeplněných celách nebylo pro dozorce snadné. Kromě 51 odbojářů zde byl ve stejný den popraven ještě 52. člověk, kterého s odbojáři nelze řadit do stejné skupiny -  nebezpečný konfident gestapa Jaroslav Fiala. Gestapo se ho zbavilo jako nepohodlného svědka.


Tato událost je zachycena v jedné z úvodních scén Vávrova historického velkofilmu Osvobození Prahy (ČSR, 1976).